Коли в квартирі по вулиці Довженка встановлять БЕЗКОШТОВНий ЛІЧИЛЬНИКИ ГАЗУ? Відповідно до ст. 3 Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», зобов’язали встановити індивідуальні лічильники газу в кожній квартирі до1 січня 2018 року.Встановили загальнобудинковий прилад обліку газу.Це є грубим порушенням права мешканців на об’єктивний облік витрат через те, що оплата буде нараховуватися не за реально спожитий газ, а ділитиметься на кількість зареєстрованих у будинку. Таким чином, ті, хто проживають без реєстрації, платити за споживання газу не будуть. Їхні витрати пропорційно розподілять поміж зареєстрованими в будинку мешканцями. Таке використання загальнобудинкових лічильників газу порушує європейські практики й законодавство. Директиви ЄС № 27 та № 31 вимагають, щоб кожен платив лише за власне споживання. Такий лічильник є несправедливим обліком спожитого газу мешканцем. Одна людина сидить в хаті цілий день і пече і гріється газом , а інша цілий день на роботі і газ використовує буквально 1-2год в день. Але ж розподіл буде здійснений згідно показів будинкового лічильника пропорційно на кожного мешканця! Адже законом України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» передбачено, що з 1 січня 2018 року в квартирах, в яких газ використовується тільки для приготування їжі, повинні бути встановлені комерційні лічильники (стаття 2). Тобто кошти на забезпечення установки лічильника передбачені в цінах і тарифах на газ.

Повідомлення:

Добрий день, шановний клієнт!

Встановлення лічильників газу споживачам виконується у відповідності до Закону України № 3533–VI від 16.06.2011року. «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» (далі – Закон). Згідно частини першої статті 6 Закону, суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов'язані забезпечити встановлення лічильників газу для населення, що проживає у квартирах та приватних будинках, в яких газ використовується:
– комплексно, у тому числі для опалення – до 1 січня 2012 року;
– для підігріву води та приготування їжі – до 1 січня 2016 року;
– тільки для приготування їжі – до 1 січня 2018 року.
Варто наголосити, що ні Законом, ні іншими підзаконними нормативними актами не передбачено встановлення виключно індивідуальних лічильників газу, а мова йде лише про забезпечення приладового обліку.
Враховуючи вищезазначене, суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані в термін до 01.01.2018 р. для зазначеної групи населення забезпечити встановлення лічильників газу, як індивідуальних так і загальнобудинкових, що забезпечить 100% облік спожитого природного газу населенням.
Відповідно до частини першої статті 6 Закону фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюють за рахунок:
- коштів суб’єктів господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідні території;
- коштів відповідного бюджету;
- інших джерел не заборонених законодавством.
На сьогодні, фінансування робіт з оснащення лічильниками газу населення здійснюється за рахунок коштів газорозподільних підприємств, що передбачені в структурі тарифу на послуги розподілу природного газу, а не за рахунок виділених бюджетних коштів на встановлення індивідуальних лічильників газу.
Крім того, з 27.11.2015 року набрав чинності «Кодекс газорозподільних систем» (далі – Кодекс ГРМ), затверджений Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2494 від 30.09.2015року та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.11.2015року за № 1379/27824.
Відповідно до положень глави 1 розділу X Кодексу ГРМ, приладовий облік природного газу в ГРМ організовується та здійснюється з метою отримання та реєстрації за допомогою комерційного вузла обліку газу (далі – ВОГ) інформації про об'єми передачі (розподілу, споживання) природного газу в точках вимірювання та подальшого її використання при забезпеченні комерційного обліку природного газу між суб'єктами ринку природного газу.
Передача (розподіл, споживання) природного газу до/з газорозподільної системи здійснюється за умови наявності комерційного вузла обліку природного газу.
Для визначення об'єму спожитого (розподіленого) природного газу по об'єкту споживача використовуються дані комерційного вузла обліку Оператора ГРМ. У разі відсутності комерційного ВОГ у Оператора ГРМ використовуються дані комерційного ВОГ споживача. Споживач не може відмовитись від встановлення комерційного ВОГ з ініціативи та за кошти Оператора ГРМ. В іншому випадку розподіл природного газу такому споживачу припиняється в порядку, визначеному розділом VI Кодексу ГРМ.
При цьому, згідно з положеннями глави 4 розділу IX Кодексу ГРМ, якщо побутовий споживач за договором розподілу природного газу не забезпечений лічильником газу, фактичний об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу по об'єкту побутового споживача за відповідний календарний місяць визначається за нормами споживання.
Якщо побутовий споживач, який не забезпечений лічильником газу, відмовляється від його встановлення за рахунок Оператора ГРМ (що підтверджується актом про порушення, складеним відповідно до вимог глави 5 розділу XI Кодексу ГРМ), фактичний об'єм спожитого (розподіленого/поставленого) природного газу по побутовому споживачу за відповідний календарний місяць визначається за граничними об'ємами споживання природного газу населенням, визначеними у додатку 10 до Кодексу ГРМ. А саме 9,8 м куб. людино-місяць при використанні газової плити за наявності централізованого гарячого водопостачання та 18,3 м куб. людино-місяць при використанні газової плити у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача.
Крім того, положенням пункту 1 глави 7 розділу VI Кодексу ГРМ одним з випадків коли Оператор ГРМ в установленому законодавством порядку має право припинити/обмежити газопостачання на об'єкт споживача (у тому числі побутового споживача) є відмова останнього від встановлення лічильника газу, що здійснюється за ініціативи та за кошти Оператора ГРМ, з урахуванням Закону України «Про комерційний облік природного газу».
Разом з тим варто зазначити, що згідно пункту 1 глави 5 розділу IX Кодексу ГРМ, за ініціативи балансоутримувача (управителя) або Оператора ГРМ та за їх рахунок в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків (гуртожитків), мешканці яких в повному обсязі чи частково розраховуються за нормами споживання, або для цілей складання загального балансу споживання природного газу може бути організований та встановлений загальнобудинковий вузол обліку природного газу.
Балансоутримувач (управитель) не може відмовити Оператору ГРМ в організації та встановленні загальнобудинкового вузла обліку природного газу, якщо ці заходи здійснюються за рахунок Оператора ГРМ.
Слід наголосити також, що пунктом 2 вищевказаної глави передбачено у разі наявності ВОГ природного газу, встановленого для ведення такого обліку в багатоквартирному будинку (гуртожитку) або на групу будинків або гуртожитків, визначення об'єму спожитого природного газу мешканцями зазначених об'єктів здійснюється відповідно до Тимчасового положення про порядок проведення розрахунків за надання населенню послуг з газопостачання в умовах використання лічильників природного газу (будинкових або на групу будинків), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 травня 2002 року № 620 ( в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2016 р. № 46). У якому вказано, що обсяги спожитого мешканцями будинку (будинків) природного газу, обладнаного будинковим вузлом обліку, визначаються за показаннями будинкового вузла обліку з подальшим розподілом обсягів спожитого газу між споживачами пропорційно кількості осіб, зареєстрованих у квартирі.
Відповідно до вищевикладеного, а також з метою забезпечення 100% обліку природного газу у населення та недопущення зростання тарифів оплати за послуги газопостачання, Товариством виконуються заходи, передбачені програмою НКРЕКП, щодо встановлення загальнобудинкових вузлів обліку у багатоквартирних житлових будинках.
Одночасно повідомляємо, у зв’язку із необхідністю опрацювання проблемних питань газорозподільних підприємств, зокрема запровадження заходів щодо зниження обсягів виробничо-технологічних витрат і втрат газу, а також з метою забезпечення виконання ними Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» при НКРЕКП було створено Робочу групу з опрацювання проблемних питань газорозподільних підприємств (наказ НКРЕКП від 15.07.2015р. № 200 ).
Заходи зі встановлення будинкових лічильників газу (із зазначенням адрес будинків) та встановлення індивідуальних лічильників газу, там де не будуть встановлюватись будинкові лічильники газу, передбачено у відповідних Планах розвитку газорозподільної системи ліцензіатів на 2016-2025 роки, зокрема у 1 розділі таких планів – інвестиційних програмах на 2016 рік. При цьому, НКРЕКП передбачено відповідне фінансування на встановлення таких лічильників газу для населення у тарифах газорозподільних підприємств. Крім цього зазначаємо, що затверджені НКРЕКП Плани розвитку газорозподільної системи розміщені на офіційних веб-сайтах відповідних газорозподільних підприємств.
Ваш будинок за адресою м. Львів, вул. Довженка 1 включений у список будинків, де будуть встановлюватися загальнобудинкові лічильники. Тому встановлення безкоштовного індивідуального комерційного обліку газу по Вашій адресі не передбачено.
Додатково, висловлюємо Вам свою вдячність за розуміння та сподіваємось на продовження нашої співпраці.
З повагою
Центр обслуговування клієнтів Тип: Запитання

Тема: Повірка, установка, заміна лічильника

Запит:

Одна людина сидить в хаті цілий день і пече і гріється газом , а інша цілий день на роботі і газ використовує буквально 1-2год в день. Але ж розподіл буде здійснений згідно показів будинкового лічильника пропорційно на кожного мешканця. Якщо прописана1людина,а проживае 3 людини як буде розраховуватись оплата.Вийде що по будинковому лічильнику показник буде вище ніж на 1 людину.Наведіть на прикладі.

Повідомлення:

Добрий день,

Шановний клієнт, будинкові прилади обліку враховувують загальну кількість спожитого природного газу всіх мешканців будинку. У разі, якщо в будинку вже є кілька квартир, обладнаних індивідуальними лічильниками, то їх показання за місяць віднімуть від показань будинкового лічильника. Залишок буде порівну ділитися між усіма жителями квартир без лічильників.

Наприклад, початкові показання будинкового лічильника на 1.07.2016 330209 м3, на 31.07.2016 зафіксовано контролером показання будинкового лічильника 335709 м3.

Загальна кількість використаних м3 за липень 5500 м3 ( 335709 м3 показання на 31.07.2016 р.— 330209 м3 показання на 1.07.2016 р.).

В будинку знаходиться 104 квартири, з них 53 обладнані індивідуальними лічильниками, 51 квартира користується будинковим лічильником ( всього зареєстровано 138 осіб ). Загальна кількість використаних м3 по індивідуальних лічильниках 3450 м3 :

1. Розрахунок ( від загальної суми використаних м3, віднімаєм використані м3 по індивідуальному лічильнику ) 5500 м3 — 3450 м3 = 2050 м3 використано споживачами по будинковому лічильнику.

2. Розрахунок ( ділим загальне споживання на кількість зареєстрованих, для визначення об”єму на 1 особу) 2050 / 138 = 14,855 м3 на одну особу

3. Розрахунок ( в квартирі зареєстровано 3 особи ) 3 х 14.855 м3 = 44,565 м3 буде виставлено в рахунку до оплати за загальним тарифом

Для отримання розгорнутої формули розрахунку (з реальними датами, фактично знятими показаннями , кількістю людей на яких розділено різницю фактичних показників ) рекомендуємо особисто, з офіційною заявою звернутись до районного газового відділення, яке Вас обслуговує, за адресою м. Львів, вул. Золота 42.

З повагою

Центр обслуговування клієнтів